Brak komentarzy

Ziemia – pomysł na inwestycję

Od zarania dziejów inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najpopularniejszych form lokowania kapitału i jego pomnażania. Co więcej, uznaje się ją za najbezpieczniejszą względem pozostałych opcji.

W dzisiejszych czasach większość osób, decydując się na inwestycję w nieruchomości, wybiera rynek mieszkaniowy. Jednak równie korzystne, o ile nie lepsze perspektywy charakteryzują inwestowanie w grunty. Zważając na sytuację związaną z deficytem ziemi pod zabudowę mieszkaniową, czynnik ten w najbliższych latach może okazać się głównym determinantem windowania cen działek budowlanych. Tym samym osoby, które nabędą atrakcyjne inwestycyjnie tereny, już w niedługim czasie poprzez odsprzedaż mają szansę na zwielokrotnienie w ten sposób zachowanego kapitału. Co ważne, w porównaniu do obarczonego stosunkowo wysokim ryzykiem rynku akcji czy obligacji, właścicielowi nieruchomości gruntowych praktycznie nie grozi całkowita utrata środków.

Większa podaż pieniądza będzie powodować, że mimo wszystko to rynek nieruchomości kolejny raz będzie w stanie chronić jego wartość i produktywność. Od zawsze nieruchomości były najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału, a dobrze wybrane również bardzo zyskowną – mówi Dariusz Seges Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Rodzinne Inwestycje

Lokalizacja kluczem do sukcesu

W przypadku inwestowania w ziemię gwarancją zysku jest odpowiednia lokalizacja. To tak naprawdę główny determinant wartości gruntu, bez względu na jego charakter. Czy to w przypadku terenów rekreacyjnych, turystycznych, czy też przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usytuowanie będzie odgrywało kluczową rolę. Wybierając nieruchomość, zawsze pod uwagę trzeba wziąć jej potencjał w odniesieniu do zmian, jakie mogą nastąpić w jej najbliższym otoczeniu, czyli np. rozwój miejscowości, w granicach której znajduje się grunt. Wiedza o planach inwestycyjnych w okolicy będzie miała decydujący wpływ na to, czy np. osoby poszukujące działki pod budowę domu zainteresują się oferowanym przez nas gruntem. Jeśli w pobliżu nie ma właściwej infrastruktury i najważniejszych punktów nasze szanse na sprzedaż takiej nieruchomości są niewielkie. Analogicznie w miejscu, gdzie nie ma warunków do spędzenia interesująco czasu wolnego, nie będzie popytu na usługi turystyczne, jeśli z myślą o tym przeznaczeniu nabędziemy ziemię.

Bezpieczne inwestowanie

W przypadku każdej inwestycji w nieruchomości – bez względu na jej rodzaj – jednym z najważniejszych aspektów jest wszelkiego rodzaju dokumentacja. Zaznajamiając się ze wszystkimi kwestiami, w których mogą kryć się niepożądane niespodzianki, minimalizujemy ryzyko fiaska [a nawet kłopotów finansowych] i maksymalizujemy szansę na satysfakcjonujący zysk. Mowa tu oczywiście m.in. o MPZP, czyli Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki informacjom zawartym w dokumencie, przyszły inwestor może zorientować się, jakiego rodzaju inwestycje są dopuszczone na sąsiadującym z wybraną działką terenie. W ten sposób zyskujemy pewność, że tuż obok nie powstanie ferma czy inny obiekt wiążący się z niepożądanym oddziaływaniem. Dane zawarte w MPZP są istotne z inwestycyjnego punktu widzenia, ponieważ pomogą określić, czy wytypowana lokalizacja ma oczekiwany przez inwestora potencjał. Równie ważne będą aspekty wiążące się bezpośrednio z nabywanym gruntem. W tym przypadku kluczowe wzmianki znajdują się w księdze wieczystej. Jej poszczególne części odnoszą się do kwestii służebności, a co najważniejsze, informują o ewentualnych obciążeniach finansowych ciążących nad nieruchomością. O czym nie można jeszcze zapomnieć, kiedy planujemy inwestycję, zdradza Bogdan Paterek, CEO ITSiF:

Termin zbycia gruntu i oczekiwaną minimalną stopę zwrotu warto znać jeszcze przed decyzją o zakupie, tym sposobem łatwiej będzie nam rozpocząć poszukiwania.

Pielęgnacja gruntu podnosi jego wartość

Wydawać by się mogło, że proces inwestycyjny, którego przedmiotem jest grunt, kończy się w momencie przelania środków na konto sprzedającego, a zysk to formalność polegająca na transakcji sprzedażowej. Prawdą jest, że pomnażanie wartości ziemi dokonuje się samoistnie wskutek tendencji rządzących w określonym czasie rynkiem nieruchomości. Jednak inwestor ma wpływ na atrakcyjność swojej działki, a to bez względu na ogólną sytuację rynkową przyczynia się do wysokości ceny, czyli tego, ile tak naprawdę da się zarobić na sprzedaży działki. Poprzez odpowiednie działania można bowiem skutecznie wpłynąć na wartość gruntu. Podstawowe jest tutaj zadbanie o teren. Zaliczają się do tego prace takie jak usunięcie kamieni czy karp oraz pielęgnacja trawy, krzewów i drzew. Warto też zabezpieczyć teren przed zniszczeniami, jakich mogą dokonać dzikie zwierzęta.

Ważną kwestią będą dodatkowe nakłady zwiększające atrakcyjność oferty, lokalizacja jest kluczowa, jednak nie można nie docenić możliwości podniesienia wartości działki przed wystawieniem jej na sprzedaż (…) Efektem współpracy z profesjonalistą zwykle jest wyższa cena sprzedaży oraz brak zaskoczeń związanych np. z uzbrojeniem terenu, itp. – mówi Bogdan Paterek, CEO ITSiF.

Wspólne inwestowanie może się opłacać

Inwestowanie w nieruchomości kojarzone jest z koniecznością posiadania dużego kapitału. Jednak przy obecnym rozwoju rynku nieruchomości pojawiło się wiele opcji inwestycyjnych. Jedną z nich jest współwłasność. Ta forma inwestowania otwiera możliwość dla osób, które choć nie posiadają spektakularnych oszczędności, chcą je ulokować w ziemię. Analogiczne zjawisko występuje w związku z rynkiem mieszkaniowym. I w jednym i drugim przypadku samodzielnie można zebrać grupę inwestorów, którzy wejdą w spółkę lub wejść we współpracę z firmami, które się tym zajmują. Jakie korzyści wynikają z takiego rozwiązania? Kiedy nad terenem inwestycyjnym pieczę trzyma profesjonalna firma, zyskujemy nie tylko wygodę wynikającą z mniejszej konieczności angażowania się w cały proces. Dodatkowo zwiększają się środki i możliwości, jakimi inwestor dysponuje, jeśli chodzi o „uatrakcyjnienie” gruntu. W ten sposób wykonanie zadań typu budowa oświetlenia nie są już poza zasięgiem finansowym. W zależności od charakteru działki rozważać można też utworzenie terenu rekreacyjnego, a nawet rozbudowę infrastruktury drogowej bądź doprowadzenie niezbędnych sieci. Jak wiadomo, wykonanie tego typu prac podnosi wartość nieruchomości. Przy okazji inwestowania opartego na współpracy należy wspomnieć o pewnego rodzaju poczuciu bezpieczeństwa, że typujemy odpowiedni grunt – nasze przewidywania są zweryfikowane przez specjalistów, a oprócz tego nie jesteśmy sami w procedurach prawno-administracyjnych.

Jak w przypadku każdej inwestycji, także lokując kapitał w gruntach, trzeba mieć na uwadze, że osiągnięcie założonego celu będzie zależało przede wszystkim od trafnego wyboru nieruchomości – z największymi perspektywami inwestycyjnymi.

Źródło: KRN.pl | 2019-08-12
Brak komentarzy

Sprzedaj z zyskiem, ale dopiero za 5 lat

Czy zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych nadal jest atrakcyjny dla osób, które szukają sposobu pomnożenia majątku?

Czy osiągnięcie szybkiego zysku jest możliwe w obecnej sytuacji rynkowej? Jak długo trzeba czekać z decyzją o wystawieniu oferty sprzedaży nabytego lokalu?

Według danych Narodowego Banku Polskiego wzrosła liczba osób kupujących mieszkania za gotówkę. Odsetek klientów, którzy inwestują w ten sposób swoje pieniądze, sięgnął 61 proc. Zgodnie z wyliczeniami HRE Investment opartymi o dane NBP i REAS JLL, w I kw. 2019 r. transakcje gotówkowe dotyczyły łącznie 10 100 mieszkań na 7 rynkach: warszawskim, krakowskim, wrocławskim, poznańskim, łódzkim, gdyńskim i gdańskim. Wynik ten jest o 6 proc. wyższy w stosunku do IV kw. 2018 r.

Można przypuszczać, że znaczna część nabywców, którzy nie muszą szukać źródła finansowania w bankach, decyduje się przeznaczyć nieruchomość pod wynajem lub w celu szybkiej odsprzedaży. Jak zauważa Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment, w I kw. br. ponad 40 proc. mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym mogło zostać przeznaczonych na cele inwestycyjne. Nieruchomości okazują się bowiem atrakcyjniejszą formą inwestowania kapitału niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe.

Forma gromadzenia środków na lokacie stała się nieatrakcyjna dla osób, które myślą o szybkim zarobku. Oprocentowanie jest zbyt niskie, by przynosić realny zysk w krótkiej perspektywie czasu.

Uwaga na podatek dochodowy

Mimo coraz wyższych cen mieszkań, wciąż na rynku dominuje pogląd, że inwestycja w nieruchomości charakteryzuje się wysoką stopą zwrotu. Czy w przypadku nabycia lokalu w celach inwestycyjnych, inwestor rzeczywiście zarobi tak szybko i tak dużo, jak się spodziewa? Jeśli nie chce zapłacić wysokiego podatku dochodowego, musi wstrzymać się ze sprzedażą przez 5 lat od przeprowadzenia transakcji zakupu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbycie mieszkania przed upływem tego terminu skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19 proc. od uzyskanego dochodu. Co istotne, do oszacowania wysokości należnego podatku potrzebna jest aktualna wartość nieruchomości, a nie z momentu jej zakupu. Jeśli więc inwestor stał się właścicielem lokalu do remontu, po wykonaniu wszystkich prac, mógł zażądać od kolejnego nabywcy wyższej ceny, czyli zyskać. Podatek będzie naliczany od kwoty, która zostanie po odjęciu początkowej ceny (plus koszty remontu) od środków uzyskanych ze sprzedaży.

 

Lepiej czekać czy starać się o ulgę podatkową?

5-letni okres obowiązywania wyżej opisanego obowiązku podatkowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym została zakupiona dana nieruchomość. Ulga od podatku może zostać przyznana pod warunkiem, że w ciągu 2 lat od daty sprzedaży lokalu, sprzedający przeznaczy cały uzyskany dochód na własny cel mieszkaniowy, tj. nabycie innego mieszkania lub budowę domu. Dokumentacja potwierdzająca taką transakcję musi zostać dostarczona do Urzędu Skarbowego – w deklaracji podatkowej dotyczącej dochodów osobistych.

Czasem jednak warto poczekać znacznie dłużej, zanim opłaci się wprowadzić nieruchomość do obrotu na rynku wtórnym. Według symulacji wykonanej przez HRE Investment obecnie najwięcej mogą zyskać osoby, które długo czekały ze sprzedażą lokalu nabytego w 2006 r. Biorąc pod uwagę aktualne stawki rynkowe, mieszkanie zakupione 13 lat temu dzisiaj jest warte dwa razy więcej niż w momencie zakupu.

Źródło: krn.pl / „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 14/2019
Brak komentarzy

Fokus na modną ścianę

Tapety są elementem bardzo często wykorzystywanym w aranżacji wnętrz. Można je potraktować jedynie jako akcent nadający mieszkaniu charakteru i indywidualnego stylu lub pokryć większą powierzchnie, tak aby stała się jedynie tłem. 

Aby bardziej wyeksponować tapetę z wyraźnym wzorem lub kolorem najlepiej zestawić ją ze stonowanymi meblami i tekstyliami. Tapety dają wręcz nieograniczone pole naszej wyobraźni. Można pokryć nią całą ścianę lub jedynie część, np. wezgłowie łóżka w sypialni.

Obecne zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych jest ogromna paleta kolorów i wzorów: od eleganckich ornamentów, przez geometrię, imitacje różnych materiałów, po misie panda i przeskalowane rośliny. Dlatego wybór odpowiedniej tapety wymaga koncentracji na efekcie, który chcemy osiągnąć, żeby tapeta dopełniła wnętrze a nie wprowadzała chaos. W przypadku małych/ wąskich przestrzeni tapeta poza funkcją dekoracyjną może też pomóc nam optycznie powiększyć wnętrze – skuteczne są w tym fototapety-zdjęcia z perspektywą.

Tapeta z ciekawym wzorem lub mocnym kolorem sprawdzą się w zasadzie w każdym wnętrzu. Należy jednak pamiętać żeby dostosować rodzaj tapety do charakteru i funkcji pomieszczenia. Warto rozważyć wykorzystanie tapet w korytarzach i w przedpokojach, które są swoistą wizytówką. Dodatkowo przy ciągłym wchodzeniu i wychodzeniu z mieszkania domowników i gości łatwiej jest utrzymać w czystości ścianę pokrytą zmywalną tapetą niż pomalowaną farbą. Jest to wręcz doskonałe rozwiązanie dla osób mających zwierzęta.

Wybierając rodzaj tapety należy sugerować się jej właściwościami a nie tylko wyglądem, każde wnętrze ma inne potrzeby. O ile tapetę flizelinową można często zmieniać – to w przypadku pozostałych warto zastanowić się dłużej co nam pasuje do wnętrza i w czym będziemy się czuli dobrze. Jeśli ktoś obawia się, że wzór szybko się znudzi lepiej podejść do tego rozważnie i zamiast np. fototapety z intensywnym nadrukiem przeskalowanych pomarańczy wybrać coś bardziej neutralnego jak delikatny geometryczny wzór lub imitacja kamienia czy tkaniny.

Na rynku są dostępne tapety winylowe, papierowe, flizelinowe, tapety do malowania a nawet z włókna szklanego. Każdy z tych rodzajów ma swoje cechy charakterystyczne, dzięki czemu do każdego wnętrza można dobrać tapetę.

Tapety winylowe są pokryte folą PCV i są bardzo odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych oraz wody. Ze względu na te właściwości doskonale sprawdzą się w kuchniach czy łazienkach.

Najczęsciej spotykanym typem są tapety papierowe, wykonane z dwóch warstw papieru, przy czym wierzchnia jest zadrukowywana. Nie są tak trwałe i łatwe w utrzymaniu jak np. tapety winylowe, ale są znacznie tańsze, przez co można je wymieniać częściej.

Ciekawym rozwiązaniem są tapety flizelinowe, które różnią się od tapet winylowych na podkładzie papierowym zastosowaniem wysokiej jakości specjalnej flizeliny, która jest zastosowana jako materiał nośny. Tapety na flizelinie mają zazwyczaj powierzchnię winylową (odporna na zmywanie) lub laserową (odporna na szorowanie). Dzięki zastosowaniu flizeliny tapety te nie rozciągają się lub nie kurczą się, więc nie jest wymagany czas zmiękczania. Co ciekawe, tego typu tapety są wstanie pokryć mniejsze pęknięcia na ścianach. Dodatkową zaletą tapet na flizelinie jest możliwość zrywania jej na sucho bez pozostawania pozostałości na ścianach.

Pomysłem dla osób kreatywych i ceniących sobie unikatowe rozwiązania są tapety do malowania. Można je malować zarówno białymi, jak i kolorowymi emulsjami akrylowymi. Do nabycia tapety gładkie lub o zróżnicowanej strukturze.

Na rynku dostępne są również tapety z włókna szklanego, które są odporne na wszelkiego rodzaju otarcia, zadrapania, środki chemiczne, ogień oraz wodę. Co więcej bardzo łatwo utrzymać je w czystości. Mogą być stosowane zarówno na ściany, jak i sufity. Świetnie kryją wszelkie niedoskonałości tynków oraz zabezpieczają przed ich pęknięciami. Co istotne tapeta w włókna szklanego pozwala ścianom oddychać. Dzięki temu hamuje rozwój wszelkiego rodzaju drobnoustrojów i roztoczy. Ich szczególną cechą jest wyjątkowa trwałość oraz odporność na zarysowania czy wycieranie powierzchni.

Wybierając tapetę, która ma zdobić powierzchnię ścian, zawsze pojawia się dylemat: wybrać opcje uniwersalną, klasyczną, a co za tym idzie bezpieczną czy zdecydować się na coś nowego, świeżego a nawet ryzykownego.

Beżowa lub kremowa tapeta sprawdzi się w każdym wnętrzu. Jeśli nie chcemy, aby nasze ściany były elementem wyróżniającym się w danym pomieszczeniu, ten wybór będzie najbardziej odpowiedni. Stworzy uniwersalne tło, na którym dobrze zaprezentuje się każdy mebel – zarówno klasyczny, jak i nowoczesny. Wnętrze możemy ożywić zawsze innymi elementami, np. dekoracyjnymi poduszkami lub zasłonami. Na tle beżu świetnie sprawdzą się np. błękitne lub turkusowe dodatki. Kolorowa lub wzorzysta tapeta będzie nieco odważniejszym wyborem, który może jednak znakomicie urozmaicić wygląd wnętrza. Geometryczne wzory sprawdzą się w nowoczesnym wystroju, zielone liście stworzą mocną podstawę dla aranżacji w stylu urban jungle, a zgaszone oranże i czerwienie przypadną do gustu fanom stylu retro.

Pokój dziecięcy powinien być przede wszystkim bardzo przytulny. Odpowiednio dobrana tapeta na pomoże osiągnąć ten cel. Wybierzmy motyw, który przypadnie do gustu dzieciom – bajkowa postać, sylweta ulubionego zwierzątka, geometryczny wzór w ulubionych odcieniach – wybór kolorów i wzorów jest ogromny. Tapeta do pokoju dziecięcego sprawdzi się również ze względów czysto praktycznych – jest łatwa w utrzymaniu czystości. Bez trudu pozbędziemy się z niej wszelkich plam i zabrudzeń, które, jak wiadomo, mogą się zdarzyć w pokoju małego urwisa.

.

Źródło: „Architekt poleca” / wgn.pl

Brak komentarzy

Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego

W związku z rządowymi planami prawo budowlane czekają duże zmiany. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na początku marca 2019 r. przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego.

Według informacji udostępnionych przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadza modyfikacje w zakresie procesu budowlanego, mające na celu uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiarowych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne. Jednocześnie inicjatywa rządu objąć ma długo oczekiwane zmiany w procedurze uzyskiwania odstępstw od wymogów techniczno-budowalnych, zasad sporządzania projektu budowlanego, unieważnienia pozwolenia na budowę oraz legalizacji starych samowoli budowlanych.

Procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

Obecnie można realizować inwestycję dotyczącą budynku z odstępstwem od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia udzieli zgody na odstępstwo. Zgodnie z projektowanymi przepisami wymogi formalne w celu uzyskania odstępstwa na inwestycję dotyczącą budynku będą takie same, ale nie trzeba będzie uzyskać zgody właściwego ministra. Zdaniem autorów projektu pominięcie w procedurze udziału odpowiedniego ministra skróci proces inwestycyjno-budowalny o ok. 1,5-2 miesięcy.


Zasady sporządzania projektu budowlanego

Autorzy projektu zwracają uwagę na konieczność wyraźnego rozróżnienia elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci. W związku z tym zaproponowano, aby projekt budowlany podzielić na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.


Projekt zagospodarowania będzie zatwierdzany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zanim zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Projekt techniczny będzie można przedłożyć do organu nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego, tj. na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia na użytkowanie. To oznacza, że nie będzie zatwierdzany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę. Rząd podkreśla, że sam zakres całego projektu budowlanego nie ulegnie znaczącej zmianie. Zostaną natomiast wyodrębnione te elementy, które zgodnie z przepisami powinny być weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, od tych, za które odpowiedzialni są wyłącznie projektanci.


Zmiany w wykazie obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

W uzasadnieniu nowelizacji podkreślono, że przepisy prawa budowlanego, które określają obiekty budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia były wielokrotnie nowelizowane i wprowadzono liczne odesłania i wyjątki. W związku z tym są one niejasne i trudne w odczytaniu. Dlatego zgodnie z zapewnieniami Rady Ministrów celem zmian jest uproszczenie konstrukcji przepisów w sposób, który pozwoli na jednoznaczne określenie koniecznych formalności przy realizacji inwestycji.


Nowelizacja w ramach porządkowania przepisów dot. pozwolenia na budowę wprowadza szeroki katalog obiektów, które nie będą wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymagać będą zgłoszenia budowy. Ten katalog zawiera obiekty, które już wcześniej nie wymagały pozwolenia na budowę (ale wymagały zgłoszenia) oraz niektóre nowe pozycje do tej pory wymagające tego pozwolenia. Do takich należy na przykład budowa niektórych instalacji gazowych czy też budowa naziemnych tarasów o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m.


Poszerzony został również katalog obiektów, które nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy. Wśród tych obiektów warto zwrócić uwagę na paczkomaty oraz inne podobne obiekty, a także obiekty małej architektury. W uzasadnieniu projektu autor zwraca uwagę, że zmieniono również przesłankę wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (obecnie wymóg zgłoszenia dotyczy każdej przebudowy prowadzącej do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu). Mówi ona, że wymóg zgłoszenia nie dotyczy każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie wykraczającego poza działkę, na której budynek jest usytuowany.


Zmiany dotyczące unieważnienia pozwolenia na budowę

Bardzo ważną zmianą na gruncie projektowanej nowelizacji jest zapis (o czym informuje portal rządowy), zgodnie z którym nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie 5 lat od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. Ministerstwo podkreśliło, że wskazany okres jest wystarczający na wyrażenie zgody, jeśli jej wydanie narusza interesy podmiotów innych niż inwestor. Jednocześnie zdaniem resortu wzmocniona zostanie w ten sposób trwałość decyzji administracyjnej, co z punktu widzenia inwestora będzie rozwiązaniem pozytywnym. Dla porównania w obecnym stanie prawnym możliwym jest stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę wiele lat po zrealizowaniu inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ zobowiązany jest do stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli decyzja:

 • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
 • została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie;
 • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Należy jednak pamiętać, że nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, a ponadto przy spełnieniu poprzedzających przesłanek została łącznie spełniona jedna z przesłanek:

 • wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
 • decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie;
 • decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Legalizacja samowoli budowalnych

Szerokim echem odbił się również projekt zmian dotyczących legalizacji starych samowoli budowlanych. Resort zmierza do modyfikacji ustawy w taki sposób, aby zalegalizowane zostały obiekty, które wybudowano ponad 20 lat temu i wobec których nie prowadzono postępowania w sprawie samowoli budowlanej.


Podsumowanie

Biorąc pod uwagę całokształt proponowanej nowelizacji, wydaje się, że zamysł jest dobry i z pewnością uprości niektóre procedury prawa budowlanego. Ponadto pozytywnie należy ocenić poszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego, a których budowy wystarczy dokonać zgłoszenia oraz poszerzenia katalogu obiektów, które całkowicie zwolniono z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz konieczności zgłoszenia budowy. Za najbardziej korzystną zmianę, patrząc pod kątem pewności procesów budowlanych w Polsce, należy uznać tę, dotyczącą ograniczenia terminu do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, bowiem możliwość ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę wprowadzała niepewność wśród budujących na przestrzeni ostatnich lat. Ministerstwo zapowiada wejście w życie projektu w trzecim kwartale 2019 roku.

.

Źródło: KRN.pl / Kajetan Wałęga, aplikant adwokacki, Kancelaria Janowski Markiewicz | 2019-07-29

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close